Politica de confidențialitate

 

Prezentul document reglementează politica aplicată de către societatea Trans.eu Group S.A. cu sediul social în Wysoka, str. Chabrowa 4, 52-200 Wysoka, înscrisă în registrul întreprinderilor la Tribunalul Districtual Wrocław-Fabryczna din Wrocław, VI Departamentul comercial al Registrului Tribunalului Național cu numărul 0000720763, NIP: 8942764658, REGON: 932920615 (în continuare: “Administrator”), cu privire la protecția datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor și a informațiilor care pot constitui un secret comercial al Utilizatorilor.

 

Prezenta politică se aplică Serviciilor furnizate de Administrator prin intermediul paginilor de internet: www.tcfelite.eu. Nu include paginile de internet și servicii ale unor terți, care pot fi accesate prin link-urile disponibile pe paginile de internet de mai sus. Informații detaliate privind protecția datelor cu caracter personal sunt disponibile la fiecare furnizor de servicii, în mod individual. Administratorul recomandă citirea documentelor în cauză pe paginile de internet ale furnizorilor.

 

Fișierele Cookie

 

Administratorul folosește așa-numitele fișiere „Cookie” pentru a urmări vizitele Utilizatorilor pe pagina de internet și pentru a salva preferințele acestora, de exemplu, limba, datele de autentificare, precum și pentru a crea oferte personalizate pentru nevoile lor.  Aceste fișiere sunt utilizate pentru întocmirea de statistici generale privind utilizarea paginilor de internet de către Utilizatori. Fișierele vor fi păstrate până când vor expira sau for deveni inutile. Acestea nu vor fi puse la dispoziția terților, ci vor fi disponibile doar pentru entitățile din cadrul grupului Trans.eu.

 

Există posibilitatea de a dezactiva fișierele de tip cookie din pagina de internet, utilizarea serviciilor fiind posibilă în continuare, dar cu toate acestea, pot apărea unele dificultăți.

 

Datele din Google Analytics

 

Traficul pe paginile de internet ale Administratorului este monitorizat de sistemul analitic Google Analytics, al cărui scop este de colectarea datelor despre modul în care sunt utilizate paginile și popularitatea acestora. Aceste date (de exemplu, browser-ul utilizat sau adresa IP) nu vor fi niciodată puse la dispoziție de către Administrator în beneficiul unor terțe părți.

 

Datele colectate

 

Pentru a beneficia de Servicii personalizate oferite de către Administrator, trebuie să completați formularul disponibil pe www.tcfelite.eu. Furnizați numele companiei, adresa de e-mail și numărul de telefon. Datele sunt de asemenea colectate în mod pasiv, adică prin utilizarea paginilor de internet (de exemplu, adresa IP, rezoluție, locație, tip de browser).

 

Furnizarea datelor cu caracter personal este voluntară, dar este necesară pentru încheierea și implementarea contractelor de servicii și pentru a contacta Administratorul.

 

Utilizarea datelor

 

Datele cu caracter personal al Utilizatorilor vor fi procesate:

 

  • în scopurile necesare pentru punerea în aplicare a contractului încheiat cu Utilizatorul și Administratorul sau în scopul desfășurării de activități necesare înainte de încheierea contractului (articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR),
  • dacă este necesar, în scopuri care decurg din interese legitime urmărite de Administrator sau de o terță parte (articolul 6 alineatul 1 litera f din GDPR), inclusiv: răspunsul la o întrebare/reclamație, trimiterea newsletter-ului Administratorului cu privire la modificări de software, Regulament etc., cu scopul de a asigura securitatea IT a administratorului; pentru a verifica nivelul de satisfacție a clienților, recuperării de creanțe și apărării împotriva acestora, în acțiuni de marketing direct al produselor și serviciilor Administratorului, precum și ale entităților din grupul Trans.eu, precum și ale altor entități pentru care Administratorul oferă servicii în baza unor contracte separate, în scopuri administrative interne ale Administratorului, cum ar fi pregătirea statisticilor.
  • pe baza consimțământului dumneavoastră (articolul 6 alineatul 1 punctul a GDPR), acordat în scopuri specifice (de exemplu, trimiterea de date în cadrul grupului Trans.eu).

 

Dacă Utilizatorul și-a dat consimțământul, Administratorul va trimite informații despre produsele și serviciile curente și viitoare ale Administratorului și ale entităților Grupului prin e-mail, sub forma unei campanii de informare sau publicitate.

 

În ceea ce privește datele cu caracter personal, retragerea consimțământului este posibilă în orice moment, neavând niciun impact asupra prelucrării datelor cu caracter personal înainte de retragerea acestuia.

 

Destinatarii datelor cu caracter personal

 

Datele pot fi furnizate altor destinatari în scopul încheierii unui contract cu Dumneavoastră, impunerii unei obligații legale asupra Administratorului, pe baza consimțământului Dumneavoastră sau a unor scopuri care decurg din interesele legitime ale Administratorului sau ale unei terțe părți.

 

Destinatarii pot fi, în special: entități din grupul de capital Trans.eu, instituții autorizate de lege să colecteze datele Dumneavoastră în conformitate cu dispozițiile legale relevante, precum și entități care prelucrează datele în numele Administratorului, inclusiv angajați autorizați ai acestor entități, în cazul în care aceste entități prelucrează datele pe baza unui contract cu Administrator și numai în conformitate cu instrucțiunile primite și cu condiția păstrării confidențialității. Grupul entităților care îndeplinesc sarcini în numele și beneficiul Administrator include entități care furnizează servicii în măsura necesară asigurării de facilități tehnice pentru implementarea serviciilor, cum ar fi furnizorii de servicii IT și furnizorii de servicii de asistență. Administratorul va exercita diligența cuvenită în timpul trimiterii datelor, folosind mijloace și măsuri de securitate care să împiedice persoanele neautorizate să acceseze date (inclusiv SSL, conexiuni criptate).

 

Vă informăm că pe pagina de internet a Administratorului pot exista plugin-uri ale unor rețele de socializare, inclusiv: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram etc. În ceea ce privește plasarea acestora pe pagina de internet a Administratorului, Utilizatorul este obligat să citească politica de confidențialitate a acestor furnizori pentru a se familiariza cu informațiile actuale privind protecția datelor cu caracter personal.

 

Transfer de date în afara Comunității Europene

 

Datele cu caracter personal nu sunt transferate către țări terțe (adică țări din afara Spațiului Economic European).

 

Drepturile persoanei vizate

 

Utilizatorul are dreptul de a accesa datele cu caracter personal, precum și de a solicita rectificarea, restricționarea prelucrării sau ștergerea acestora, retragerea în orice moment a consimțământului pentru prelucrarea datelor, precum și transferul de date cu caracter personal. Utilizatorul are dreptul de a depune o reclamație la organul de supraveghere, care, în Republica Polonia, este reprezentat de Președintele Oficiului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, în cazul în care Utilizatorul constată că prelucrarea datelor sale încalcă prevederile GDPR. În plus, Utilizatorul are dreptul de a se opune oricând prelucrării datelor din cauza unor circumstanțe speciale, în situația în care Administratorul prelucrează datele în scopuri rezultate din interese legitime, în activități de marketing direct, inclusiv de profilare. După confirmarea identității Utilizatorului, Administratorul va exercita drepturile indicate pe baza unei analize a legitimității cererii și a legislației în vigoare. Administratorul va depune toate eforturile rezonabile pentru a răspunde solicitărilor Utilizatorilor privind datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care aceste date trebuie păstrate din cauza legislației aplicabile sau a altor interese legitime ale Administratorului.

 

Perioada de stocare a datelor

 

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate și stocate de Administrator pentru perioada necesară atingerii obiectivelor sale, adică:

  • executarea unui contractul încheiat între Utilizator și Administrator – până la finalizarea acestuia și după aceea, pentru perioada prevăzută de lege, sau pentru punerea în aplicare a oricăror revendicări;
  • în măsura în care datele sunt procesate în  baza unui consimțământ – Administratorul le va prelucra până la retragerea consimțământului,
  • până la îndeplinirea intereselor legitime ale Administratorului care stau la baza acțiunii de prelucrare sau până când Utilizatorul se opune acestei prelucrări, cu excepția cazului în care există motive justificate din punct de vedere pentru continuarea prelucrării datelor.

 

Datele colectate în timpul utilizării de către Utilizatori a paginilor de internet ale Administratorului vor fi procesate până când acestea devin neactuale sau își pierd utilitatea. Aceasta se aplică datelor prelucrate în scopuri analitice și statistice, inclusiv utilizării de fișiere de tip cookie și administrării paginilor Administratorului.

 

Securitate

 

Pentru a asigura securitatea, Administratorul:

 

  • permite accesul la Cont exclusiv după introducerea adresei de e-mail și a parolei (se recomandă setarea parolelor constând din cel puțin 8 caractere, care conține litere mari și mici, caractere speciale și numere), pe care Utilizatorul ar trebui să le păstreze doar pentru sine; sau prin integrarea cu contul de Utilizator existent pe una dintre rețelele de socializare selectate,
  • acordă accesul la datele cu caracter personal doar acelor angajați, contractanți și reprezentanți care trebuie să aibă acces la ele pentru a le prelucra în beneficiul Administratorului; în plus, aceștia sunt obligați, în baza contractului, să păstreze confidențialitatea strictă, iar în cazul nerespectării acestor obligații pot exista consecințe, inclusiv încetarea colaborării.

 

Declarație privind politica de confidențialitate

 

Prezenta Politică de confidențialitate a intrat în vigoare la data de 02-12-2019, Administratorul își rezervă dreptul de a modifica Politica de confidențialitate, dacă este necesar, ca urmare a modificării politicii sau a conducerii companiei, a legislației sau a jurisdicției. Modificările se vor aplica de la data publicării lor pe pagina de internet www.tccelite.eu, fiind indicată data implementării lor.

 

Date de contact

Dacă aveți întrebări sau comentarii cu privire la Politica de confidențialitate, vă rugăm să contactați Administratorul: Trans.eu Group S.A. cu sediul social în Wysoka, ul. Chabrowa 4, 52-200 Wysoka, (contact: +48 71 734 17 00, e-mail: info@trans.eu)