REGULAMENT TRANS.EU CERTIFIED FORWARDER ELITE

§1. Dispoziții generale

 1. Prezentul Regulament (denumit mai departe “Regulamentul”) include regulile de solicitare de către Participant a unui Certificat TCF, evaluarea și verificarea Participantului, precum și cele cu privire la acordarea, suspendarea și retragerea certificatului TCF Elite din Program.
 2. Dacă prezentul Regulament se aplică sau se referă în mod direct la Regulamentul Platformei Trans.eu, ar trebui aplicate dispozițiile din Regulamentul Trans.eu.
 3. Dacă există vreo îndoială de interpretare legată de aplicarea prezentului Regulament, ar trebui să se ia în considerare, în primul rând, definițiile și dispozițiile Regulamentului, urmate de definițiile și dispozițiile Regulamentului Platformei Trans.eu. Dacă definițiile scrise cu majuscule nu au o explicație în cadrul Regulamentului, acestea ar trebui interpretate în conformitate cu definițiile și dispozițiile actuale din Regulamentul Platformei Trans.eu.

§ 2. Definiții

 1. Program – un program care specifică condițiile procesului de certificare constând în urmarea procedurii de audit, solicitarea Certificatului Trans.eu Certified Forwarder Elite, verificarea Utilizatorilor, acordarea, suspendarea și retragerea distincțiilor acordate, la care iau parte Utilizatorii platformei Trans.eu, Organizatorul și Reprezentanții săi, colaboratorii și Parteneri.
 2. Administrator/Furnizor de servicii/Organizator – Trans.eu Group S.A. cu sediul social în Wysoka, având adresa: ul. Chabrowa 4, 52-200 Wysoka, înscrisă în Registrul antreprenorilor din cadrul Registrului Tribunalului Național ținut la Tribunalul Districtual Wrocław-Fabryczna din Wrocław, VI Departamentul comercial al Registrului Tribunalului Național cu numărul 0000720763.
 3. Audit – toate activitățile care compun evaluarea tuturor datelor și informațiilor, disponibile pentru Organizator și furnizate de către Utilizator, necesare pentru verificarea cererii Participantului și pentru emiterea decizie de certificare.
 4. Auditor TCF Elite – un reprezentant al companiei Organizatorului sau o persoană care colaborează cu Organizatorul, care supraveghează buna desfășurare a Auditului de certificare la solicitarea Participantului.
 5. Comisia de Certificare – reprezintă un organism format din cel puțin un reprezentant al companiei Organizatorului sau o persoană care colaborează cu Organizatorul, care este desemnată să ia decizii privind acordarea, suspendarea și retragerea certificatelor TCF Elite pe baza rezultatelor Auditului și a avizului Auditorului TCF Elite. Comisia este numită de Organizator în conformitate cu reprezentarea acestuia, iar data adunărilor, numărul membrilor și domeniul de activitate al comisiei este determinat de Organizator în conformitate cu regulile adoptate de Organizator.
 6. Certificat TCF Elite – reprezintă un document care confirmă certificarea, în baza unui număr unic, corespunzător numărului TransID, care a fost atribuit Utilizatorului Platformei Trans.eu prin decizia Comisiei de Certificare.
 7. Utilizator Certificat – reprezintă un Utilizator al Platformei Trans.eu căruia i s-a acordat un certificat TCF Elite.
 8. Partener – o entitate din industria transportului, a cărei evaluare a Utilizatorilor din Programul de certificare confirmă adițional calitatea înaltă a serviciilor furnizate de utilizatorii Platformei Trans.eu.
 9. Alte documente ale Utilizatorului – permise și certificate de specialitate.
 10. Platforma Trans.eu – o pagină de internet cu caracter informativ și de furnizare de servicii, deținută și gestionată de Trans.eu Group S.A. (fosta societatea Logintrans societate cu răspundere limitată) cu sediul social în Wysoka, adresa: ul. Chabrowa 4, 52-200 Wysoka, Polonia, înregistrată în Registrul întreprinderilor din Registrul Tribunalului Național ținut de Tribunalul District pentru Wrocław-Fabryczna din Wrocław, VI Departamentul comercial al Registrului Tribunalului Național cu numărul 0000720763, NIP: 8942764658, REGON: 932920615, având un capital social în valoare de 104.500,00 PLN, care se găsește la adresa de internet www.trans.eu și la alte adrese conexe și care este disponibilă prin intermediul unui Comunicator de Afaceri și în versiunea Web și mobilă.
 11. Sistem de evaluări și comentarii – reprezintă Sistemul de evaluări și comentarii disponibil pe Platforma Trans.eu, a cărui Regulament este disponibil la adresa de internet: https://www.trans.eu/ro/regulations/
 12. Regulamentul Platformei Trans.eu – reprezintă Regulamentul privind furnizarea serviciilor și securitatea Platformei Trans.eu disponibil la adresa: https://www.trans.eu/ro/regulations/ .
 13. Audited Insurance – reprezintă o politică de înaltă calitate care respectă standardul stabilit de Transbrokers.
 14. TransRisk – Indicele TransRisk face parte din serviciul „Securitatea tranzacțiilor” furnizat ca parte a Platformei Trans.eu și reprezintă un indice calculat individual pentru fiecare Utilizator, ce permite verificarea unui Utilizator dat din punct de vedere al credibilității sale financiare.
 15. Bursa de Creanțe – reprezintă o platformă online utilizată pentru publicarea anunțurilor de vânzare de Creanțe, localizată la adresa: https://transcash.eu/en/. Regulamentul Bursei privind schimbul de creanțe constituie Capitolul IV din Termenii și Condițiile Generale pentru Furnizarea Serviciilor de Colectare și este disponibil la adresa https://transcash.eu/en/.
 16. INDICAREA BAZEI DE DATE PE PIAȚA DIN ROMÂNIA: Baze de Informații Comerciale – instituții care colectează date despre debitorii nedemni de încredere sau alte date economice. Exemple de astfel de instituții sunt: Ministerul Finanțelor Publice, Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), Ministerului Justiţiei Portalul Instanțelor de Judecată, Centrala Incidentelor de Plăţi și alte date la fel de fiabile care caracterizează diverse entități economice.
 17. Materiale promoționale online – livrarea unui document în format PDF, prin care este confirmată acordarea certificatului TCF Elite, care conține logo-ul certificatului, bannerele de pe pagina de internet și toate celelalte materiale care promovează certificatul TCF Elite și Utilizatorul Certificat, în vederea utilizării sale online.
 18. Materiale promoționale – livrarea unor materiale precum gadget-uri și accesorii de promovare a Certificatului TCF Elite și a Utilizatorului Certificat.
 19. Utilizator – reprezintă un Utilizator definit, care îndeplinește condițiile stabilite în Regulamentul privind furnizarea de servicii și securitatea Platformei Trans.eu, care poate fi consultat la adresa de internet: https://www.trans.eu/ro/regulations/ .
 20. Participant – reprezintă un Utilizator al Platformei Trans.eu a cărui cerere de solicitare a unui Certificatul TCF Elite este în curs de verificare.
 • 3. Informații privind programul de certificare și promovare a companiilor certificate TRANS.EU CERTIFIED FORWARDER ELITE
 1. Certificatul Trans.eu Certified Forwarder Elite este un Certificat acordat Participanților cu scopul diferențierii și promovării Utilizatorilor cinstiți și de încredere, care operează în industria de transport, în special a celor care furnizează servicii de expediție și, prin urmare, de intermediere a vânzării de bunuri și de organizare a procesului de transport.
 2. Certificatul TCF Elite este o dovadă a faptului că urmărim să asigurăm cea mai înaltă calitate a serviciilor de expediere, prin reducerea riscurilor în ceea ce privește tranzacțiile oferite și realizate de Utilizatori Certificați prin intermediul Platformei Trans.eu. Informațiile despre Participanții Certificați, cu scopul de a confirma competențele specifice ale acestora, sunt publicate pe platforma Trans.eu și distribuite într-un alt mod în conformitate cu Regulamentul.
 3. Acordarea unui Certificat TCF Elite unui Participant la Program este asociată cu anumite beneficii, specificate de către Organizator, care pot consta în: acordarea de beneficii legate de utilizarea Platformei Trans.eu sau de alte beneficii la discreția Organizatorului.
 4. Prin aderarea la Program, Utilizatorul acceptă prezentul Regulament împreună cu documentele aferente, precum Regulamentul privind Platformei Trans.eu.
 5. Participantul Certificat, căruia i s-a acordat Certificatul TCF Elite, își dă acordul în vederea publicării informațiilor privind acordarea, suspendarea și retragerea Certificatului TCF Elite pe paginile de internet ale Trans.eu Group S.A. și în special pe paginile de internet ale Organizatorului https://www.tcfelite.eu.
 • 4. Date cu caracter personal și politica de confidențialitate
 1. Administratorul datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor este Trans.eu Group S.A. cu sediul social în Wysoka (52-200 Wysoka), str. Chabrowa 4, înscris în Registrul întreprinderilor ținut de Tribunalul Districtual pentru Wrocław-Fabryczna din Wrocław, VI Departamentul Comercial al Registrului Tribunalului Național, cu numărul KRS 0000720763, date de contact: 71 734 17 00, info@trans.eu
 2. Datele cu caracter personal sunt prelucrate cu scopul:
  1. pregătirii, încheierii și executării ulterioare a contractului în baza căruia vor fi prestate servicii de audit și vor fi furnizate Servicii, inclusiv de gestionare a Contului în conformitate cu art. 6 clauza 1 lit. b GDPR;
  2. activităților directe de marketing (inclusiv în domeniul pentru care Participantul ți-a dat acordul pentru a primi informații comerciale – de asemenea, în scopul furnizării acestui tip de informații) – ca interes legitim al Administratorului sau al unei terțe părți – art. 6 clauza 1 lit. f GDPR;
  3. desfășurării de activități comerciale și economice și furnizării acestor date altor societăți din grupul Administratorului în scopul raportării și desfășurării proceselor de management – ca interes legitim al administratorului sau al unui terț – art. alin. 1 lit. f GDPR;
  4. trimiterii de informații cu caracter comercial la datele de contact furnizate în formularul de înregistrare, de către Trans.eu Group S.A. și entitățile asociate grupului Trans pe baza consimțământului exprimat de utilizatorul Portalului – art. 6 clauza 1 lit. a din GDPR.
 3. Beneficiarii datelor cu caracter personal pot fi societăți din grupul Trans.eu, entități care furnizează servicii de asistență IT, servicii de plată și entități de audit. (Societățile afiliate Trans.eu Group SA – Transcash.eu S.A., Transbrokers.eu sp. z.o.o., Translawyers Widuch i Wspólnicy sp.k., Transjobs.eu sp. z o.o., Transauditors.eu sp. z o.o., Transcards.eu sp. z o.o., Fundacja Polskiedzieci.Org, Fundacja Truckers Life, Wareh.Com sp. z o.o., Trans.Info sp. z o.o.)
 4. Administratorul va păstra datele cu caracter personal pentru perioada necesară implementării contractelor cu Participantul sau până la primirea unei obiecții cu privire la prelucrarea datelor pe baza unui interes legitim. În același timp, Organizatorul va stoca datele cu caracter personal pentru perioada pentru care este obligat să le stocheze sau dacă documente care conțin aceste date respectă cerințelor legale, permițând inclusiv controlul conformității acestora de către autoritățile publice.
 5. Persoana vizată are dreptul să solicite Administratorului accesul la datele cu caracter personal care o privesc, să le rectifice, să le șteargă sau să limiteze procesarea acestora, având dreptul de a se opune prelucrării, precum și dreptul de transfer a datelor.
 6. Dacă și în măsura în care prelucrarea poate avea loc pe baza consimțământului, persoana vizată are dreptul de a-și retrage consimțământul în orice moment, fără a impacta astfel legalitatea prelucrării, care a fost realizată pe baza consimțământului, înainte de retragerea acestuia.
 7. Datele sunt furnizate voluntar. Refuzul de a furniza datele cu caracter personal va duce la imposibilitatea de a utiliza Portalul și de a efectua un audit.
 8. Fiecare persoană are dreptul de a depune o plângere cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal către președintele Oficiului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal. Informații detaliate despre prelucrarea datelor cu caracter personal sunt cuprinse în Politica de confidențialitate, disponibilă la adresa:  https://tcfelite.eu/polityka-prywatnosci/ 

§ 5. Procedura de acordare a certificatului TCF Elite

 1. Utilizatorii care solicită certificate TCF Elite trebuie să îndeplinească toate criteriile prevăzute în prezentul regulament.
 2. Certificatul TCF Elite este acordat la solicitarea Utilizatorului.
 3. Cererea de audit trebuie completată cu următoarele date ale Utilizatorului:
  1. denumirea companiei,
  2. adresa de e-mail,
  3. numărul de telefon.
 4. Refuzul de a acorda, retrage, suspenda Certificatul TCF Elite se face pe baza unei decizii unilaterale a Organizatorului, în baza unei justificări.
 5. Suspendarea sau retragerea Certificatului TCF Elite poate apărea ca urmare a încetării desfășurării Programului de către Organizator, după informarea Participantului sau a Participantului Certificat.
 6. Certificatul TCF Elite este furnizat sub forma unui document trimis la adresa Participantului Certificat și vizibil prin statusul afișat pe Platforma Trans.eu. Documentul care confirmă acordarea certificatului TCF Elite este trimis în format PDF în mod electronic și sau sub forma unui certificat cu hologramă la adresa de corespondență furnizată de Participantul Certificat.
 7. Certificatul TCF Elite este emis pe o perioadă de 365 de zile, începând de la data acordării certificatului TCF Elite. După această perioadă, pentru a păstra în continuare Certificatul TCF Elite, Participantul Certificat este obligat să efectueze din nou Auditul. Lipsa unei noi auditări în termenul menționat în propoziția precedentă este echivalentă cu renunțarea la Certificatul TCF Elite.
 8. În cazul în care un Participant Certificat va pierde Certificatul TCF Elite, acestuia nu îi vor fi rambursate costurile.
 9. În cazul suspendării sau retragerii certificatului TCF Elite de către Organizator fără un motiv justificat, Participantul sau Participantul Certificat poate depune o plângere, cu excepția cazului în care se aplică circumstanțele menționate la §7 punctul 3 subpunctele a, b, i, k, o, p.
 10. Notificarea Utilizatorului se va face prin logarea pe pagina de internet https://www.tcfelite.eu.
 11. Certificatul TCF Elite este acordat participanților a căror credibilitate, fiabilitate și înaltă calitate a serviciilor este verificată, printre altele, prin:
  1. nivelul completării de către Participant/Participantul Certificat a contului de înregistrare pe Platforma Trans.eu, și anume a următoarelor informații: datele actuale de contact (în special CUI [Codul Unic de Identificare] și/sau J [Numărul de Înmatriculare la Registrul Comerțului]),
  2. documente actuale (Licența pentru activități conexe transportului rutier – activități de intermediere a operațiunilor de transport rutier contra cost),
  3. activitatea de afaceri raportată la numărul de:
   1. tranzacții înregistrare într-o anumită perioadă de timp;
   2. oferte postate;
   3. avizele pozitive emise de colaboratorii Participantului/Participantului Certificat publicate în Sistemul de evaluări și comentarii de pe Platforma Trans.eu,
  4. credibilitate bazată pe:
   1. anii de vechime și experiență în industria transportului,
   2. reputația impecabilă rezultată în special din recomandările Utilizatorilor de încredere ai Platformei Trans.eu pentru o perioadă îndelungată
 12. Condițiile detaliate și criteriile pentru acordarea certificatului TCF Elite sunt stabilite la punctul 7. Condiții pentru acordarea certificatului TCF Elite.

§  6. Audit

 1. Weryfikację Uczestnika przeprowadza Organizator w drodze audytu wszelkich wymaganych kompetencji Uczestnika biorącego udział w Programie.
 2. Audyt jest odpłatny zgodnie z ceną podaną w zakładce koszty na stronie internetowej https://www.tcfelite.eu/. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny oraz do indywidualnego jej ustalenia w porozumieniu z Uczestnikiem. Cennik opłat za Audyt publikowany jest na stronie internetowej https://www.tcfelite.eu 
 3. Audytor weryfikuje dane przekazane przez Uczestnika.
 4. Audytor weryfikuje dane gromadzone w bazach informacji gospodarczej oraz pozyskane z powszechnie dostępnych źródeł informacji.
 5. Według uznania Audytora dokonywana jest weryfikacja Giełdy Wierzytelności oraz innych zewnętrznych rejestrów mogących zawierać informacje o niekorzystnej sytuacji finansowej Uczestnika.
 6. Według uznania Audytora dokonywana jest weryfikacja danych dotyczących Uczestnika, uzyskanych od Partnerów Programu.
 7. Jako zakończenie Audytu, Uczestnik otrzyma końcowy raport wraz z rekomendacjami.
 8. Organizator ma prawo przyznania Certyfikatu TCF Elite Użytkownikom, którzy nie wystąpili z wnioskiem, lecz spełniają warunki  wymagane w § 7. Regulaminu.
 9. Organizator może odmówić przyznania Certyfikatu TCE Elite Uczestnikowi w sytuacji, w której nie spełni on wszystkich wskazanych w § 7. Regulaminu warunków.
 10. Bez względu na spełnienie warunków określonych w Regulaminie, Organizator może odmówić przyznania Certyfikatu TCF Elite jeżeli zaistnieją uzasadnione podejrzenia co do prawdziwości i aktualności danych i informacji o Uczestniku lub Certyfikowanym Uczestniku, jego wypłacalności lub legalności działań podejmowanych przez Uczestnika / Certyfikowanego Uczestnika, a także w sytuacji takich działań, lub podejrzenia takich działań Uczestnika / Certyfikowanego Uczestnika, które skutkują lub mogą skutkować powstaniem szkody u Organizatora, w szczególności szkody dotyczącej marki Trans.eu Certified Forwarder Elite lub Platformy Trans.eu.
 11. Na każdym etapie procesu weryfikacji Organizator może żądać od Uczestnika / Certyfikowanego Uczestnika przedstawienia dodatkowych dokumentów i informacji w celu podtrzymania lub odnowienia Certyfikatu TCF Elite Uczestnikowi / Certyfikowanemu Uczestnikowi.
 12. Organizator przyznaje Certyfikat TCF Elite po przeprowadzeniu Audytu i spełnieniu przez Uczestnika szczegółowych kryteriów w procesie certyfikacji.
 13. Organizator oświadcza, że Certyfikowany Uczestnik spełnia wymogi określone w niniejszym Regulaminie na dzień przyznania Certyfikatu TCF Elite.

§ 7. Warunki przyznawania Certyfikatu TCF Elite

 1. W trakcie Audytu sprawdzane są szczegółowe kryteria jakościowe.
 2. Lista kryteriów certyfikacyjnych znajdująca się w niniejszym Regulaminie oraz obszary weryfikacji są podawane do publicznej wiadomości i publikowane na stronie internetowej pod adresem https://www.tcfelite.eu 
 3. Uczestnik spełnia wymogi w szczególności jeśli:
  1. posiada licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
  2. w PKD prowadzonej działalności gospodarczej posiada kod:  52.29.C,
  3. uzupełnił profil w Platformie Trans.eu o numery: NIP/KRS,
  4. posiada minimum dwuletni staż na rynku z zastrzeżeniem ppkt. e poniżej,
  5. posiada minimum roczny staż na rynku (dotyczy Uczestnika, którego działalność uległa przekształceniu, co zostanie przez niego odpowiednio wykazane),
  6. zatrudnia minimum pięciu spedytorów i posiada minimum 10 milionów złotych przychodów rocznych,
  7. posiada minimum pięciu stałych zleceniodawców (według deklaracji),
  8. prowadzi co najmniej 40 ciężarówek klientów,
  9. posiada ważne i opłacone ubezpieczenie OC Spedytora,
  10. posiada rozszerzenie ubezpieczenia na przewoźnika umownego lub posiada OC Przewoźnika z klauzulą podwykonawców, chyba że Uczestnik dowiedzie, że nie jest to u nich zasadne,
  11. w zawieranych zleceniach transportowych umieszcza informację o dopuszczalności cesji wierzytelności lub dopuszcza cesję wierzytelności na rzecz spółek z Grupy Trans.eu,
  12. posiada minimum 30 ocen Uczestnika na Platformie Trans.eu z okresu 365 dni poprzedzających zgłoszenie wniosku o uzyskanie Certyfikatu TCF Elite,
  13. posiada co najmniej 95% pozytywnych ocen płatnika na Platformie Trans.eu,
  14. posiada co najmniej. 90% pozytywnych ocen przewoźnika (w przypadku, gdy takie posiada),
  15. ustala terminy płatności za usługi przewoźników na nie więcej niż 60 dni od dnia wystawienia faktury VAT,
  16. średnie opóźnienie w płatnościach nie może wynosić więcej niż 14 dni (weryfikacja na podstawie wywiadu z przewoźnikiem),
  17. posiada ocenę w TransRisk minimum jako bardzo dobry płatnik,
  18. brak znaczących publikacji na Giełdzie Wierzytelności  w ostatnim roku.
 4. Uczestnik przed zleceniem ładunku przewoźnikowi, weryfikuje tego przewoźnika według poniższych kryteriów lub ich części z nich (obowiązek weryfikowania min. ⅓ z poniższych kryteriów):
  1. aktualne dane firmowe przewoźnika,
  2. aktualna licencja transportowa i dokumenty firmowe,
  3. obowiązujące OC Przewoźnika (aktualna suma gwarancyjna) i potwierdzenie zapłaty za ratę/całość, weryfikacja zakresu OC Przewoźnika (klauzule i wyłączenia),
  4. potwierdzony staż firmy w branży TSL oraz na Platformie Trans.eu,
  5. pozytywna weryfikacja dobrej reputacji firmy na Platformie Trans.eu,
  6. potwierdzenie aktywności numeru VAT,
  7. sprawdzenie ważności licencji transportowej / Bazy KREPTD,
  8. posiadanie telematyki,
  9. deklaratoryjna cykliczność weryfikacji poprzez sprawdzenie floty: dane pojazdów lub lista i marki pojazdów przewoźnika, weryfikowane z bazą KREPTD,
  10. brak jednoznacznie negatywnych ocen Uczestnika w Internecie, zwłaszcza na forum Platformy Trans.eu.
 5. Uczestnik udowodni, że profil jego działalności to spedycja, na co posiada stosowną dokumentację oraz potwierdzenie w postaci zawieranych umów ze zleceniodawcami.  
 6. W sytuacji gdy Uczestnik przestanie spełniać kryterium o którym mowa w ust. 3 ppkt q i r powyżej, Organizator wyznaczy Uczestnikowi 3-miesięczny okres naprawczy. W przypadku dalszego niewypełniania kryterium, Organizator cofnie Certyfikat TCF Elite.
 7. Pozytywna decyzja w przedmiocie spełnienia kryterium określonego w ust. 3 ppkt r zostanie podjęta na podstawie następujących zmiennych:
  1. liczba zweryfikowanych zgłoszeń na Giełdę Wierzytelności w ostatnich 365 dniach,
  2. sumy publikowanych długów w ostatnich 365 dniach,
  3. liczby dni życia długu na Giełdzie Wierzytelności,
  4. końcowego statusu długu.
 8. Na decyzję audytową będą wpływały również takie czynniki jak ocena firmy Uczestnika przez wskazanych przez nią pięciu przewoźników i (opcjonalnie) załadowców, zebrana podczas przeprowadzonego wywiadu. Wskazanie przez Uczestnika przewoźników i/lub załadowców jest równoznaczne z pobraniem przez Uczestnika od tych podmiotów zgody na udostępnienie danych Organizatorowi oraz pobranie zgody na kontakt ze strony Organizatora.
 • 8. Obowiązki Uczestnika i/lub Certyfikowanego Uczestnika Programu
 1. Akceptując warunki niniejszego Regulaminu Uczestnik oświadcza, że nie toczy się przeciwko niemu ani nie ma podstaw do wszczęcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego.
 2. Uczestnik / Certyfikowany Uczestnik ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za prawdziwość i aktualność danych przekazanych w procesie certyfikacji oraz publikowanych na Platformie Trans.eu. W przypadku zmiany jest zobowiązany do sprostowania i podania danych aktualnych do wiadomości Organizatora, najpóźniej w terminie 7 dni od uzyskania informacji o zmianach.
 3. Uczestnik / Certyfikowany Uczestnik ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów, przyjętych zleceń i innych transakcji za pośrednictwem Platformy Trans.eu i poza nią i jednocześnie zwalnia Organizatora od ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie.
 4. Certyfikowany Uczestnik jest zobowiązany w każdym czasie do przestrzegania prawa ochronnego do znaku Certyfikatu TCF Elite i ponosi odpowiedzialność z tytułu niewłaściwego, niezgodnego z Regulaminem oraz niezgodnego z prawem wykorzystania znaku Certyfikatu TCF Elite.
 5. Certyfikowany Uczestnik dla zachowania przyznanego Certyfikatu TCF Elite jest zobowiązany do:
  1. aktualizacji profilu na Platformie Trans.eu niezwłocznie po otrzymaniu informacji o jakichkolwiek zmianach, w tym zmianach informacji, danych, dokumentów, stanu prawnego, etc.,
  2. spełniania warunków przyznania certyfikatu określonych w § 7 ust. 2 oraz § 7 ust. 3 niniejszego Regulaminu, a w razie braku spełnienia powyższych warunków do naprawy tego stanu w przeciągu 3 miesięcy od daty stwierdzenia niezgodności.

§ 9. Uprawnienia Uczestnika i/lub Certyfikowanego Uczestnika Programu

 1. Uczestnik, któremu decyzją Komisji Certyfikacyjnej przyznano Certyfikat TCF Elite, otrzymuje od Organizatora dokument potwierdzający przyznanie Certyfikatu TCF Elite oraz zostaje mu nadany status Certyfikowanego Uczestnika na Platformie Trans.eu.
 2. Organizator uprawnia Certyfikowanego Uczestnika do:
  1. wykorzystywania otrzymanych Materiałów Promocyjnych Online oraz Materiałów Promocyjnych zgodnie z ich przeznaczeniem i zasadami określonymi przez Organizatora,
  2. zamieszczania informacji o posiadanym Certyfikacie TCF Elite na stronie internetowej oraz za pośrednictwem innych środków przekazu, stosowanych przez Certyfikowanego Uczestnika,
  3. dodania do profilu Certyfikowanego Uczestnika na Platformie Trans.eu otrzymanego dokumentu potwierdzającego przyznanie Certyfikatu TCF Elite w formacie PDF,
  4. powoływania się na Certyfikat TCF Elite podczas negocjacji z partnerami handlowymi,
  5. wykorzystywania nadanego Certyfikatu TCF Elite do celów marketingowych, promocji swojego przedsiębiorstwa, prowadzenia negocjacji biznesowych.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do żądania usunięcia lub zmiany powyższych działań Certyfikowanego Uczestnika, jeżeli:
  1. stwierdzi niezgodność z przyjętymi zasadami wykorzystywania stosowanego znaku Certyfikatu TCF Elite, Materiałów Promocyjnych i Materiałów Promocyjnych Online,
  2. treść zamieszczanych przez Certyfikowanego Uczestnika jest niezgodna z prawdą lub narusza dobra osobiste Organizatora.
 4. Certyfikowany Uczestnik jest uprawniony do posługiwania się logotypem i numerem (będącym jednocześnie numerem TransId Użytkownika) Certyfikatu TCF Elite w ramach wykonywania bieżącej działalności transportowej w okresie 365 dni od przyznania Certyfikatu TCF Elite. W przypadku cofnięcia lub zawieszenia Certyfikatu TCF Elite lub w przypadku zakończenia działalności przez Certyfikowanego Uczestnika traci on prawo do posługiwania się logotypem i numerem Certyfikatu TCF Elite.

§ 10. Odpowiedzialność

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za transakcje zawierane z Uczestnikami lub Certyfikowanymi Uczestnikami.
 2. Certyfikowany Uczestnik nie ma prawa w jakiejkolwiek formie użyczać Certyfikatu TCF Elite ani logotypu innym Użytkownikom i pozostałym podmiotom.
 3. Uczestnikom nie wolno w żadnej formie korzystać z Certyfikatu TCF Elite ani uprawnień, które w ramach Certyfikacji TCF Elite otrzymują Certyfikowani Uczestnicy. Uczestnik ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną nieuprawnionym korzystaniem i/lub rozporządzaniem Certyfikatem TCF Elite lub jego elementami, logotypem, etc.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. niewykonanie lub nienależyte wykonanie przyjętych do realizacji zleceń lub zawartych umów w związku z posługiwaniem się Certyfikatem TCF Elite,
  2. działania lub zaniechania Użytkowników, Uczestników lub Certyfikowanych Uczestników oraz osób trzecich w związku z naruszeniem postanowień Regulaminu,
  3. wypłacalność lub brak wypłacalności Certyfikowanych Uczestników,
  4. nienależyte posługiwanie się Certyfikatem TCF Elite,
  5. roszczenia osób trzecich i szkody wyrządzone w związku z posługiwaniem się Certyfikatem TCF Elite,
  6. zawieszenie, cofnięcie lub odmowę przyznania Certyfikatu TCF Elite z jakiejkolwiek przyczyny,
  7. awarie oprogramowania Platformy Trans.eu, z którego korzysta Certyfikowany Uczestnik w związku z przyznanym Certyfikatem TCF Elite,
  8. brak wyświetlania lub wyświetlanie nieaktualnych informacji o przyznanych, cofniętych lub zawieszonych Certyfikatach TCF Elite na Platformie Trans.eu lub innych systemach, do których Certyfikowany Uczestnik wprowadzi logotyp Certyfikatu TCF Elite,
  9. naruszenie praw autorskich do znaku Certyfikatu TCF Elite lub jakiegokolwiek jego elementu – logotypu przez Certyfikowanego Uczestnika lub inne podmioty, którym udostępnił lub mógł udostępnić znak lub logotyp Certyfikatu TCF Elite,
  10. w zakresie utraconych korzyści Uczestników / Certyfikowanych Uczestników w związku z przyznanym, cofniętym, zawieszonym Certyfikatem TCF Elite lub odmową jego przyznania.

§ 11.  Zawieszenie lub cofnięcie Certyfikatu TCF Elite

 1. Organizator w trosce o zachowanie rangi Certyfikatu TCF Elite ma prawo w każdym czasie do:
  1. ponownej weryfikacji Certyfikowanego Uczestnika,
  2. żądania przekazania dodatkowych dokumentów, informacji i danych koniecznych do potwierdzenia spełnienia warunków i kryteriów określonych w Regulaminie dla posiadania Certyfikatu TCF Elite.
  3. Audytu sprawdzającego odbywającego się w miejscu prowadzenia przez Uczestnika/Certyfikowanego Uczestnika działalności.
 2. Organizator jest uprawniony do zawieszenia Certyfikatu TCF Elite w przypadku, gdy Certyfikowany Uczestnik:
  1. przestanie spełniać którekolwiek z kryteriów określone w § 7 ust. 3 Regulaminu i/lub naruszy obowiązki określone w § 8 Regulaminu,
  2. dokona naruszenia Regulaminu i/lub Regulaminu Platformy Trans.eu dostępnego na stronie https://www.trans.eu/pl/regulations/,
  3. zawiesi wykonywanie działalności określonych dla branży TSL.
 3. Jeżeli zaistnieją przesłanki niespełnienia jakiegokolwiek kryterium, o których mowa w niniejszym Regulaminie, Organizator poinformuje Certyfikowanego Uczestnika o tych okolicznościach i wezwie go do naprawienia tego stanu we wskazanym przez Organizatora terminie naprawczym nie dłuższym niż 3 miesiące, z wyjątkiem kryteriów opisanych w § 7 ust. 3 ppkt. a, b, i, k, o, p gdy utrata Certyfikatu TCF Elite następuje natychmiastowo. Jeśli po upływie tego terminu Certyfikowany Uczestnik nadal nie spełnia kryteriów niezbędnych do posiadania i posługiwania się Certyfikatem TCF Elite, Organizator cofnie nadany Certyfikat TCF Elite. W takim przypadku Organizator wezwie do zaprzestania posługiwania się Certyfikatem TCF Elite oraz usunięcia informacji o Certyfikacie z profilu na Platformie Trans.eu oraz innych systemów, do których Użytkownik wprowadził jakiekolwiek elementy Certyfikatu TCF Elite lub jego logotypu. Od momentu poinformowania Użytkownika o decyzji Organizatora o cofnięciu Certyfikatu TCF Elite traci on uprawnienia, o których mowa w § 9 Regulaminu.
 4. Organizator jest uprawniony do cofnięcia Certyfikatu TCF Elite w przypadku, gdy Certyfikowany Uczestnik:
  1. przestanie spełniać którekolwiek z kryteriów określonych w § 7 ust. 3 niniejszego Regulaminu i nie zmieni tego stanu w wyznaczonym terminie zgodnie z § 11 ust. 3 i § 11 ust. 4 powyżej,
  2. dokona naruszenia Regulaminu Platformy Trans.eu dostępnego na stronie internetowej https://www.trans.eu/pl/regulations/,
  3. zgłosi lub zostanie przeciwko niemu zgłoszony wniosek o upadłość,
  4. straci status autoryzowanego Użytkownika Platformy Trans.eu zgodnie z Regulaminem Platformy Trans.eu,
  5. naruszy obowiązki określone w § 8 Regulaminu.
 5. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 5 powyżej lub utracenia ważności Certyfikatu TCF Elite, oznaczenie TCF Elite zamieszczone w profilu Certyfikowanego Uczestnika na Platformie Trans.eu zostanie usunięte.
 6. Użytkownik, który utraci Certyfikat TCF Elite, może złożyć ponowny wniosek o nadanie Certyfikatu TCF Elite.

§ 12. Prawa autorskie i znaki towarowe

 1. Wszelkie znaki towarowe związane z Certyfikatem TCF Elite, grafiki, dokumenty, logotyp Certyfikatu TCF Elite lub jego elementy podlegają bez ograniczeń obowiązującej ochronie prawnej na mocy ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz 83 z późn. zm.) oraz stanowią własność Organizatora lub odpowiednich podmiotów Trans.eu Group S.A.
 2. Korzystanie przez Użytkowników / Uczestników / Certyfikowanych Uczestników ze znaku towarowego nie oznacza, że nie podlega on ochronie prawnej Organizatora lub podmiotów trzecich. Wszelkie prawa do wykorzystania znaku Certyfikatu TCF Elite, w tym prawa do wykorzystywania, kopiowania i przetwarzania, należą wyłącznie do Organizatora i/lub innych podmiotów Trans.eu Group S.A. 
 3. Prawo autorskie do opublikowanych utworów stworzonych samodzielnie przez Organizatora przysługuje wyłącznie autorowi. Powielanie bądź wykorzystywanie grafik, dokumentów, logotypu Certyfikatu TCF Elite lub jego elementów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest niedozwolone bez jednoznacznej zgody Organizatora wyrażonej na piśmie.
 4. Organizator zezwala Użytkownikowi / Uczestnikowi / Certyfikowanemu Uczestnikowi na wykorzystanie grafik, dokumentów, logotypu Certyfikatu TCF Elite lub jego elementów wyłącznie w sposób określony w niniejszym Regulaminie.
 • 13. Postanowienia końcowe
 1. Organizator ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą opublikowania zmian na stronie www.tcfelite.eu.
 2. Złożenie wniosku o przyznanie Certyfikatu TCF Elite lub przyjęcie nadanego Certyfikatu TCF Elite jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku i logotypu Uczestnika w akcjach promocyjnych związanych z Certyfikatem TCF Elite, prowadzonych przez Trans.eu Group S.A. i spółki powiązane.
 3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane prawomocnym wyrokiem sądu w części lub całości za nieważne z powodu jego niezgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie ma zastosowanie prawo polskie.
 5. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu lub powstające w związku z nim będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo według siedziby Usługodawcy.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 4.12.2019r.